Politieke barometer

Informatie over de Nederlandse politiek en het verloop van het stemproces onder de Nederlandse burgers.

Politiek

In een constitutionele monarchie zoals Nederland, maakt men gebruik van politiek om het land te besturen. In 1848 is het Nederlandse besturingssysteem omgezet naar een parlementaire democratie, dat wil zeggen dat elke Nederlander die aan de voorwaarden voldoet voor het stemmen op een politieke partij, een stem mag uitbrengen op het moment dat er verkiezingen zijn. Democratie kunnen we in twee verschillende deelonderwerpen splitsen, namelijk directe democratie en indirecte democratie. De directe democratie is vooral iets dat vroeger vaak werd gebruikt voor het besturen van een land of gebied, bij directe democratie mogen mensen direct hun stem uitbrengen, op het moment dat er dus iets besloten moet worden, zullen er eerst verkiezingen moeten worden gehouden. In een land met een directe democratie, heeft iedereen die mag stemmen tussen ook direct invloed op de politiek en de veranderingen die plaatsvinden in een land. Na mate het aantal mensen die mochten stemmen flink toenam (bijvoorbeeld door de komst van de grondwet in 1848) werd het een onmogelijke taak om voor elke beslissing opnieuw iedereen op te trommelen en verkiezingen te houden, er is toen besloten om over te stappen op indirecte democratie. Op dit moment kennen we in Nederland nog steeds een vorm van indirecte democratie, namelijk parlementaire democratie. Bij een parlementaire democratie mogen de mensen die aan de voorwaarden voldoen (om te mogen stemmen moet u bijvoorbeeld 18 jaar of ouder zijn) op bepaalde partijen stemmen die zich bij de verkiezingen hebben aangeboden. Bij een indirecte democratie heeft u als stemmer dus niet direct invloed op de manier waarop de politiek wordt bedreven, echter maakt u wel deel uit van de beslissing welke partij in de coalitie mag zitten in de Tweede Kamer. Uw stem wordt vervolgens in de Tweede en Eerste kamer vertegenwoordigd door de lijsttrekker van de partij, de lijsttrekker van een partij kan bij elke verkiezing weer wisselen.

Het bedrijven van politiek is in Nederland aan strikte regels verbonden, hierdoor kan voorkomen worden dat de trias politica wordt geschonden. Nederland voldoet niet helemaal aan de trias politica, de minister president is namelijk zowel in de Eerste als in de Tweede kamer aanwezig en mag beide kamers toespreken. De trias politica bestaat 3 machten, namelijk de wetgevende macht, de rechtsprekende macht en de uitvoerende macht. We kunnen deze machten toepassen in de praktijk, de Tweede Kamer behoort namelijk tot de wetgevende macht, de Eerste Kamer met de ministers behoort tot de uitvoerende macht en de rechter behoort tot de rechtsprekende macht. Het is uiterst belangrijk voor het goed functioneren van het bestuur van een land om deze drie machten strikt van elkaar gescheiden te houden. We kunnen wel stellen dat vooral de Eerste en de Tweede kamer de politiek in Nederland bedrijven, het bedrijven van politiek bestaat uit het constant voeren van discussies en gesprekken om uiteindelijk door goede samenwerking tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. In de politiek gaat het daarom ook niet alleen om het ‘nemen’ maar ook zeker om het ‘geven’.

Het bedrijven van politiek in Nederland is niet makkelijk, u als normale burger ziet regelmatig op de televisie, in kranten en op het internet hoe de politiek in Nederland wordt bedreven. Het is in Nederland geen geheim wat er in de Eerste en in de Tweede kamer wordt besproken, de normale burger heeft hier door middel van de vrije media gewoon inzicht in. Er zijn in Nederland veel mensen die als droom hebben om lid te worden van een politieke partij of zelfs zelf een politieke partij op te richten, hierdoor kunt u namelijk zelf ook directe invloed krijgen op de politiek in Nederland. Het oprichten van een politieke partij is erg moeilijk, het kost niet alleen veel tijd en moeite om een politieke partij op te richten, het kost ook nog eens veel geld. Bij elke verkiezing maken politieke partijen namelijk flink wat reclame om op deze manier meer stemmers te lokken. U kunt niet zomaar lid worden van een politieke partij, u dient namelijk eerst een hele tijd in de gemeenteraad te zitten. Uiteindelijk zult u dan op de lijst van de betreffen politieke partij komen, waarna u meer kans hebt om in de Tweede Kamer te komen. Een gemiddelde politieke partij heeft een lijst van ongeveer 150 namen die allemaal als het ware in de wacht rij staan om toegelaten te worden tot de Tweede Kamer, een partij heeft echter maar een bepaald aantal zetels die zij in de Kamer mogen vullen. Als een partij bijvoorbeeld 22 zetels in de Tweede Kamer heeft, dan mogen maar 22 leden van de betreffende partij in de Tweede Kamer plaatsnemen. Nummer 23 op de lijst mag pas in de Tweede Kamer plaatsnemen op het moment dat iemand van de eerste 22 leden het lidmaatschap opgezegd. Het komt regelmatig voor dat een lid van de Tweede Kamer een plaats opzegt, bijvoorbeeld op het moment dat deze het ergens niet mee eens is.

De Nederlandse politiek is verantwoordelijk voor het maken van beslissingen om de huidige maatschappij op een goede manier draaiende te houden, de grotere partijen in de Tweede Kamer hebben veel invloed op het wel of niet nemen van een beslissing. Hoe groter de partij (dit telt men aan het aantal zetels in de Tweede Kamer), hoe meer macht deze heeft in de Tweede Kamer. Voor het nemen van een beslissing moeten namelijk altijd 76 Kamerleden (de helft + 1) het eens zijn, op het moment dat er partijen in de Kamer zitten die al een groot aantal zetels heeft, is het natuurlijk niet moeilijk om een beslissen erdoorheen te krijgen. Om ervoor te zorgen dat niet één partij direct een beslissing kan nemen, dient elke beslissing van de Tweede Kamer te worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. In de Eerste Kamer zijn de ministers te vinden, ook hierbij dient de helft + 1 akkoord te zijn met het doorvoeren van de beslissing.

Tegenwoordig kunt u door media als Twitter, Facebook, online kranten en debatten op televisie zelf de gehele politiek volgen. Om de werking van de politiek in Nederland goed te kunnen begrijpen, dient u zichzelf eerst goed in te lezen. Op het moment dat u op een politieke partij wilt gaan stemmen, is het niet aan te raden alleen af te gaan op de berichten die u op het internet en op social media leest, tenslotte is het uw stem en niet de stem van het internet.